021 532 542

Skeniranje

Štampanje i fotokopiranje

Koričenje

Plastifikacija

Skeniranje

Foto pokloni

Skeniranje

Kolor/ručno A4 Crno-belo/ručno Crno-belo/automatski
Cena Količina Cena Cena
40,00 1-5 20,00 10,00
20,00 6-20 10,00 5,00
10,00 21-50 5,00 4,00
5,00 51-100 4,00 3,00
4,00 101-500 3,00 2,50
3,00 501-1000 2,50 2,00
2,50 1001-2000 2,00 1,80
2,00 preko 2000 1,80 1,00

Uslugu skeniranja, odnosno konvertovanje papirnih dokumenata u elektronski oblik, vršimo do formata A3 - crno-belo, color.
Sačuvajte vaše uspomene, neka sve bude na jednom mestu!Skener za knjige omogućava lako i brzo skeniranje knjiga do A3 formata. Prednost je kod skeniranja starih knjiga, jer se knjige skeniraju raširene čime se izbegava njihovo oštećenje listanjem. Još jedna od prednosti ovog skenera je što pored standardnih formata u kojima je moguće sačuvati fajl (JPG, PDF, TIFF) omogućava čuvanje skeniranih dokumenata kao pretraživi PDF, Word, Excel fajl.