021 532 542

Plastifikacija

Štampanje i fotokopiranje

Koričenje

Plastifikacija

Skeniranje

Foto pokloni

Plastifikacija

ID kartice sa kopčom 30,00
Plastificiranje do formata A5 30,00
Plastificiranje format A4 45,00
Plastificiranje format A3 90,00

Tvrdo koričenje već od 350,00
Tvrdo koričenje sa digitalnom štampom korica od 600,00

Canon Sam Vam nudi obostranu plastifikaciju sa mat i sjajnom folijom različite debljine i formata – od ID kartica i akreditacija do A3 formata.

  • Zaštitite svoja dokumenta, omogućite im dugotrajnost
  • Plastifikacija doprinosi vodootpornosti dokumenta
  • Zaštitite i ulepšajte Vaše fotografije, prospekte, jelovnike, vizit ili ID kartice