kontakt@canonsam.com     021 532 542

Skeniranje

Štampanje i fotokopiranje

Koričenje

Plastifikacija

Skeniranje

Skeniranje

Kolor/ručno A4 Crno-belo/ručno Crno-belo/automatski
Cena Količina Cena Cena
40,00 1-5 20,00 10,00
20,00 6-20 10,00 5,00
10,00 21-50 5,00 4,00
5,00 51-100 4,00 3,00
4,00 101-500 3,00 2,50
3,00 501-1000 2,50 2,00
2,50 1001-2000 2,00 1,80
2,00 preko 2000 1,80 1,00

Uslugu skeniranja, odnosno konvertovanje papirnih dokumenata u elektronski oblik, vršimo do formata A3 - crno-belo, color.
Sačuvajte vaše uspomene, neka sve bude na jednom mestu!